המרת מטבע – מסחר

הסחר במטבע חוץ, נועד במקורו עבור סחר בין מדינות או סוחרים ממדינות שונות. בכדי להעביר תשלומים ממטבע אחת לשניה, נזקק המסחר במטבע חוץ לשערי המרה ברורים.

לאט לאט התפתח מסחר במטבעות זרים, בהתאם לשינוי השערים בין המדינות.

כיום הסחר ספקולנטים המנסים להרוויח משינוי השערים, הם השחקנים הראשיים בתחום המסחר במט"ח (אם כי בארץ שיעורם נמוך יחסית לחו"ל).

הסחר במטבע חוץ מאופיין בתזזיות רבה ובתהפוכות, הסוחרים עוקבים כל הזמן אחרי שערי המרת המטבעות, תוך ניסיון לחזות את השינויים העתידיים.